Bollerup

Forkod
116016
Namn
Bollerup
Indelning
1569 införlivat mindre del av upplösta Gärarp.
Län
Kristianstads
Pastorat
-1940 Ullstorp, 1941-1971 Glemminge, 1972Smedstorp.
Husförhörslängd
(1687), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Bollerup
Geo-id
116016000
Tid
0 - 9999