Venjans kbfd

Forkod
206200
Namn
Venjans kbfd
Indelning
1885 kyrkobokföringsområde inom Venjans församling, 1923-04-06 av KMt stadfäst kbfd, 1975-12-31 upplöst.
Län
Dalarnas