Bollnäs

Forkod
218303
Namn
Bollnäs
Indelning
1843-197112-31 särskild kyrkobokföring för Annefors, 1870-1971-12-31 särskild kyrkobokföring för Katrineberg.
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Övrigt
Annefors och Katrineberg oklara enheter, sedan 1867 betecknade kapellförsamlingar, .1922-04-21 enligt KBr ej kapellförsamlingar, sedermera kallade kbfd och återigen kapellförsamlingar eller intetdera.
Pastorat
-1867 eget, 1867-1922 Bollnäs, Annefors och Katrineberg, 1922-04-21- eget.
Husförhörslängd
1738-.

Administrativ historik

Namn
Bollnäs
Geo-id
218303000
Tid
0 - 9999