Viby

Forkod
58617
Namn
Viby
Län
Östergötlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan Veta.
Husförhörslängd
1768-

Administrativ historik

Namn
Viby (e-län)
Geo-id
58617000
Tid
0 - 9999