Vika

Forkod
208005
Namn
Vika
Indelning
1300-talet utbrutet Hosjö.
Län
Dalarnas
Pastorat
Vika och Hosjö.
Husförhörslängd
(1664), 1775-.

Administrativ historik

Namn
Vika
Geo-id
208005000
Tid
0 - 9999