Viklau

Forkod
98037
Namn
Viklau
Län
Gotlands
Pastorat
medeltiden Vänge, sedan -1942 Sjonhem, 1943- (beslut 1932-09-16 och 1942-03-13) Vänge.
Husförhörslängd
1778-.

Administrativ historik

Namn
Viklau
Geo-id
98037000
Tid
0 - 9999