Vilhelmina

Forkod
246201
Namn
Vilhelmina
Alias
Volgsjö
Indelning
1783-04-26 utbruten ur Åsele som kapellag, 1799-05-07 annexförsamling, 1923-05-01 indelad i två kbfd: Vilhelmina kbfd och Dikanäs kbfd, 1962 Latikbergs kbfd och Saxnäs kbfd utbrutna ur Vilhelmina kbfd
Län
Västerbottens
Pastorat
-1812 Åsele, 1812-05-20- eget.
Husförhörslängd
(1780), 1804-.

Administrativ historik

Namn
Vilhelmina
Geo-id
246201000
Tid
1783 - 9999
pre
Åsele 246301001
1648 - 1782