Vilhelmina kbfd

Forkod
246200
Namn
Vilhelmina kbfd
Indelning
1923-05-01 bildat inom Vilhelmina församling, 1962 utbrutet Latikbergs kbfd och Saxnäs kbfd, 1977 införlivat Latikbergs kbfd, 1988-12-31 upplöst.
Län
Västerbottens
Övrigt
födelser vid Röda korsets förlossningshem i Saxnäs 1930-talet och i Vilhelmina -1942 samt vid Vilhelmina sjukstuga 1942-1946 införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok.

Administrativ historik

Namn
Vilhelmina
Geo-id
246201000
Tid
1783 - 9999
pre
Åsele 246301001
1648 - 1782