Bolstad

Forkod
156105
Namn
Bolstad
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1961 Bolstad, Grinstad, Erikstad och Gestad, 1962- Bolstad, Grinstad och Erikstad.
Husförhörslängd
1729-.

Administrativ historik

Namn
Bolstad
Geo-id
156105000
Tid
0 - 9999