Virestad

Forkod
76503
Namn
Virestad
Indelning
början av 1300-talet utbrutet Stenbrohult.
Län
Kronobergs
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1771-.

Administrativ historik

Namn
Virestad
Geo-id
76503000
Tid
0 - 9999