Virserum

Forkod
86005
Namn
Virserum
Län
Kalmar
-1839 huvuddelen i Kalmar län, delar i Jönköpings län (Ånhults skate) och Kronobergs län (Sjökulla), 1840 överfört Sjökulla till Kalmar län, 1840-1884 församlingen delad på Kalmar och Jönköpings län,
Pastorat
1300-talet eget, sedan Virserum och Järeda.
Husförhörslängd
1788-.

Administrativ historik

Namn
Virserum
Geo-id
86005000
Tid
0 - 9999