Vislanda

Forkod
76409
Namn
Vislanda
Län
Kronobergs
Pastorat
medeltiden Västra Torsås, sedan Vislanda och Blädinge.
Husförhörslängd
1765,

Administrativ historik

Namn
Vislanda
Geo-id
76409000
Tid
0 - 9999