Vist

Forkod
58008
Namn
Vist
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 eget, 1962- Vist och Vårdnäs.
Husförhörslängd
1792-.

Administrativ historik

Namn
Vist
Geo-id
58008000
Tid
0 - 9999