Vitaby

Forkod
118120
Namn
Vitaby
Län
Kristianstads
Pastorat
Södra Mellby.
Husförhörslängd
(1697), 1818- (lucka 1824-1827).

Administrativ historik

Namn
Vitaby
Geo-id
118120000
Tid
0 - 9999