Vittinge

Forkod
191704
Namn
Vittinge
Län
Västmanlands
1893 del från Västmanlands till Uppsala län.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1721,

Administrativ historik

Namn
Vittinge
Geo-id
191704000
Tid
0 - 9999