Vitträsks kbfd

Forkod
252300
Namn
Vitträsks kbfd
Indelning
1940-01-01 utbrutet ur Gällivare kbfd inom Gällivare församling, 1972-03- 01 uppgått i Nattavaara kbfd.
Län
Norrbottens
Arkiv
en del i Gällivare och en del i Nattavaara.