Bonderup

Forkod
128117
Namn
Bonderup
Län
Skåne
Pastorat
-1530 Dalby, 1530-1680 Bonderup och Esarp, 1680(beslut 1673-01-13)-1925 Hällestad, 1925-05-01- Dalby.
Husförhörslängd
(1684), 1810-.

Administrativ historik

Namn
Bonderup
Geo-id
128117000
Tid
0 - 9999