Ysane

Forkod
108303
Namn
Ysane
Län
Blekinge
Pastorat
Gammalstorp.
Husförhörslängd
(1683), 1796-.

Administrativ historik

Namn
Ysane
Geo-id
108303000
Tid
0 - 9999