Ystad

Forkod
128601
Namn
Ystad
Alias
Maria, Sankta Maria, Sankt Mariae, Ystads Sankta Maria, Ystads stadsförsamling
Indelning
1532-03-16 utbrutet Ystads Sankt Petri, 1884-07-25 införlivat Ystads Sankt Petri.
Län
Skåne
Övrigt
födelser vid Ystads lasarett 1904-1946 införda i särskild födelsebok i lasarettets arkiv, 27100 Ystad; 1878-1923 särskild kyrkobok för kronohäktet, i landsarkivet.
Pastorat
-1676 eget, 1677-1868 Ystads Sankta Maria, Öja och Hedeskoga, 1869-1883 Ystads Sankta Maria, Ystads Sankt Petri och Öja, 1884-1919 Ystads stadsförsamling och Öja, 1919-05-01- eget.
Husförhörslängd
(1687), 1816-

Administrativ historik

Namn
Ystad
Geo-id
128601000
Tid
0 - 9999