Yttergran

Forkod
30502
Namn
Yttergran
Län
Uppsala
Pastorat
Övergran.
Husförhörslängd
1778-.

Administrativ historik

Namn
Yttergran
Geo-id
30502000
Tid
0 - 9999