Ytterselö

Forkod
48608
Namn
Ytterselö
Alias
Tuna
Län
Södermanlands
Pastorat
-1934 eget, 1934-05-01(beslut 1919-08-29 och 1933-09-01)-1944 Överselö, 1945-1961 Ytterselö och Överselö, 1962- Ytterselö, Överselö och Toresund.
Husförhörslängd
1703-.

Administrativ historik

Namn
Ytterselö
Geo-id
48608000
Tid
0 - 9999