Yxnerum

Forkod
56105
Namn
Yxnerum
Län
Östergötlands
-1891 huvuddelen i Östergötlands län, del (Yxnerums skate) Kalmar län, 1892 överfört Yxnerums skate till Östergötlands län, 1892- helt i Östergötlands län.
Pastorat
-1973 Björsäter, 1974- Åtvid.
Husförhörslängd
1816-.

Administrativ historik

Namn
Yxnerum
Geo-id
56105000
Tid
0 - 9999