Borga

Forkod
166000
Namn
Borga
Indelning
1552 uppgått i Edsvära (och Larv).
Län
Skaraborgs
Pastorat
(Norra) Vånga.