Borgeby

Forkod
126202
Namn
Borgeby
Län
Skåne
Pastorat
-1936 Borgeby och Löddeköpinge, 1937-1972 Löddeköpinge, 1973- Fjelie.
Husförhörslängd
(1683), 1815-.
Arkiv
böcker före 1724 förstörda vid brand..

Administrativ historik

Namn
Borgeby
Geo-id
126202000
Tid
0 - 9999