Borgholm

Forkod
88501
Namn
Borgholm
Alias
Borg
Indelning
1500-talet uppgått i Räpplinge, 1777-11-14 åter utbruten ur Räpplinge.
Län
Kalmar
Övrigt
födelser vid Borgholms lasarett 1946 införda i särskild födelsebok i landstingets arkiv, Box 601, 39126 Kalmar.
Pastoratskod
61604
Pastorat
medeltiden Räpplinge, 1777-11-14-1879 Köping, 1879-05-01- eget.
Husförhörslängd
1880-

Administrativ historik

Namn
Borgholm
Geo-id
88501000
Tid
1777 - 9999
pre
Räpplinge 88508001
0 - 1776