Borgunda

Forkod
168633
Namn
Borgunda
Alias
Borna
Län
Skaraborgs
Pastorat
till omkring 1400 eget, därefter -1961 Dala, 1962- Stenstorp.
Husförhörslängd
1775-

Administrativ historik

Namn
Borgunda
Geo-id
168633000
Tid
0 - 9999