Borgvattnet

Forkod
230303
Namn
Borgvattnet
Indelning
1781 utbruten ur Hammerdal (samt Lit, Ragunda och Ramsele) som (oegentlig) kapellförsamling, 1922-04-21 förklarad annexförsamling.
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07-1879 huvuddelen i Jämtlands län, del (Björkvattnet) i Västernorrlands län, 1880-01-01 överfört Björkvattnet till Jämtlands län, 1880- helt i Jämtlands län, 1883-0
Pastorat
1781-1873 Hammerdal, 1873-05- 01(beslut 1857-03-31)- Stugun.
Husförhörslängd
1805-

Administrativ historik

Namn
Borgvattnet
Geo-id
230303000
Tid
1781 - 9999
pre
Hammerdal 231304001
0 - 1780