Borgvik

Forkod
176402
Namn
Borgvik
Indelning
1716-01-11 utbruten ur Grums som (oegentlig) kapellförsamling, 1922-02-10 förklarad annexförsamling.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
1716-1921 Nor, 1921-05-01- (beslut 1909-06-18 och 1920-11-19) Ed.
Husförhörslängd
1737-

Administrativ historik

Namn
Borgvik
Geo-id
176402000
Tid
1716 - 9999
pre
Grums 176401001
0 - 1715