Börje

Forkod
38019
Namn
Börje
Län
Uppsala
Pastorat
  • 1923 eget, 1923-05-01- 1961 Helga Trefaldighet, 1962- Bälinge.
Husförhörslängd
1726-.

Administrativ historik

Namn
Börje
Geo-id
38019000
Tid
0 - 9999