Borlänge kbfd

Forkod
208101
Namn
Borlänge kbfd
Alias
Borlänge och Domnarvets kbfd, Domnarvet
Indelning
1929-01-01 bildat inom Stora Tuna församling.
Län
Dalarnas
Pastorat
Stora Tuna.
Husförhörslängd
1900-.