Borlunda

Forkod
128519
Namn
Borlunda
Län
Skåne
Pastorat
-1929 Borlunda och Skeglinge, 1929-05-01(beslut 1924-02-15 och 1927-11-25)-1961 Östra Strö, 1962- Gårdstånga.
Husförhörslängd
(1683), 1804- (luckor 1806, 1811 och 1819).

Administrativ historik

Namn
Borlunda
Geo-id
128519000
Tid
0 - 9999