Börstig

Forkod
168614
Namn
Börstig
Indelning
före 1540 Införlivat Mussla, omkring 1550 införlivat Döve (delvis; 1883 återstoden överförd från Kärråkra).
Län
Skaraborgs
1883 överfört Döve från Älvsborgs län till Skaraborgs län, -1886 huvuddelen i Skaraborgs län och mindre del (Kringlarp) i Älvsborgs län, 1887 överfört Kringlarp till Skaraborgs län, 1887- helt i Skara
Pastorat
medeltiden Börstig, Kärråkra, Döve, Brismene och Sandhem (Mussla), sedan till omkring 1550 Börstig, Kärråkra, Döve och Brismene, därefter -1961 Börstig, Kärråkra och Brismene, 1962- Kinneved.
Husförhörslängd
1777-

Administrativ historik

Namn
Börstig
Geo-id
168614000
Tid
0 - 9999