Bosebo

Forkod
66203
Namn
Bosebo
Län
Jönköpings
Övrigt
Bosebo hade egen kyrkoherde en tid på 1600-talet, men hörde dock egentligen till Burseryds pastorat.
Pastorat
-1921 Burseryd, 1921-05-01- Båraryd
Husförhörslängd
1717-.

Administrativ historik

Namn
Bosebo
Geo-id
66203000
Tid
0 - 9999