Älgå

Forkod
178409
Namn
Älgå
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
Arvika västra.
Husförhörslängd
1726-.

Administrativ historik

Namn
Älgå
Geo-id
178409000
Tid
0 - 9999