Boteå utom Gålsjö

Forkod
228311
Namn
Boteå utom Gålsjö
Indelning
sedan 1773 område med egen kyrkobokföring, dock ej officiellt kbfd.
Län
Västernorrlands
Pastorat
Boteå.
Husförhörslängd
1782- (lucka 1802-1810).
Arkiv
se Boteå.

Administrativ historik

Namn
Boteå
Geo-id
228371000
Tid
0 - 9999