Botilsäter

Forkod
178504
Namn
Botilsäter
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
Millesvik.
Husförhörslängd
1764-.

Administrativ historik

Namn
Botilsäter
Geo-id
178504000
Tid
0 - 9999