Bottna

Forkod
143508
Namn
Bottna
Län
Västra Götalands
Pastorat
Kville.
Husförhörslängd
1895-.
Arkiv
1904-02-20 brand, avskrifter av SCB-utdrag finns.

Administrativ historik

Namn
Bottna
Geo-id
143508000
Tid
0 - 9999