Bräcke

Forkod
230501
Namn
Bräcke
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
förr Sundsjö, 1300-talet-1921 Revsund, 1921-05-01-Bräcke och Nyhem.
Husförhörslängd
1807

Administrativ historik

Namn
Bräcke
Geo-id
230501000
Tid
0 - 9999