Älgarås

Forkod
166313
Namn
Älgarås
Län
Skaraborgs
Pastorat
Hova.
Husförhörslängd
1793-.

Administrativ historik

Namn
Älgarås
Geo-id
166313000
Tid
0 - 9999