Brålanda

Forkod
158004
Namn
Brålanda
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1961 Frändefors, 1962- Brålanda, Sundals-Ryr och Gestad.
Husförhörslängd
1789-

Administrativ historik

Namn
Brålanda
Geo-id
158004000
Tid
0 - 9999