Brämaregårdens kbfd

Forkod
148000
Namn
Brämaregårdens kbfd
Indelning
1951-01-01 bildat inom Lundby församling, 1960-12-31 upplöst i samband med bildandet av Brämaregårdens församling.
Län
Västra Götalands
Pastorat
Lundby.