Brämhult

Forkod
158303
Namn
Brämhult
Län
Älvsborgs
Pastoratskod
31302
Pastorat
-1649 Rångedala, 1650-1938 Borås, 1939- Borås Gustav Adolf.
Husförhörslängd
1745-.

Administrativ historik

Namn
Brämhult
Geo-id
158303000
Tid
0 - 9999