Brandstad

Forkod
126513
Namn
Brandstad
Län
Skåne
Pastorat
-1929 Brandstad och Södra Åsum, 1929-05-01-1961 Östra Kärrstorp, 1962- Fränninge.
Husförhörslängd
(1683), 1803- (lucka 1811).

Administrativ historik

Namn
Brandstad
Geo-id
126513000
Tid
0 - 9999