Brätte

Forkod
158000
Namn
Brätte
Indelning
omkring 1600 (senast 1613) utbruten ur Vassända, 1644 uppgått i Vänersborg.
Län
Älvsborgs
Pastorat
Vassända.