Bråttensby

Forkod
156601
Namn
Bråttensby
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1961 Algutstorp, 1962- Herrljunga.
Husförhörslängd
1768-.

Administrativ historik

Namn
Bråttensby
Geo-id
156601000
Tid
0 - 9999