Breared

Forkod
138004
Namn
Breared
Län
Hallands
Pastorat
förr Enslöv, omkring 1590-1961 eget, 1962- Snöstorp.
Husförhörslängd
1806-.

Administrativ historik

Namn
Breared
Geo-id
138004000
Tid
0 - 9999