Bred

Forkod
38106
Namn
Bred
Län
Uppsala
-1879 huvuddelen i Uppsala län, del (Bredskvarn) i Västmanlands län, 1880-01-01 överfört Bredskvarn till Uppsala län, 1880- helt i Uppsala län.
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Sparrsätra, 1962- Tillinge.
Husförhörslängd
1735-.

Administrativ historik

Namn
Bred
Geo-id
38106000
Tid
0 - 9999