Bredestad

Forkod
60402
Namn
Bredestad
Län
Jönköpings
Pastorat
-1940 Askeryd, 1941-1961 Bredestad, Askeryd och Marbäck, 1962- Bredestad, Askeryd, Marbäck, Bälaryd och Frinnaryd.
Husförhörslängd
1791-.

Administrativ historik

Namn
Bredestad
Geo-id
60402000
Tid
0 - 9999