Bredsäter

Forkod
168011
Namn
Bredsäter
Indelning
förr kapellförsamling.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Björsäter.
Husförhörslängd
1739-.

Administrativ historik

Namn
Bredsäter
Geo-id
168011000
Tid
0 - 9999