Brevik

Forkod
163702
Namn
Brevik
Län
Skaraborgs
Pastorat
omkring 1550 möjligen Kyrkefalla (Tibro), annars -1961 Grevbäck, 1962- Ransberg.
Husförhörslängd
1791-.

Administrativ historik

Namn
Brevik
Geo-id
163702000
Tid
0 - 9999